În conformitate cu prevederile art. 7 al legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria comunei Glodeni supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Consiliului local al comunei Glodeni referitor la rectificarea Bugetulului de venituri și cheltuieli al comunei Glodeni pe anul fiscal 2020.