Dispozitia nr. 162/04.07.2019 - privind desemnarea doamnei Kiss Kinga pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii nasterii copilului parasit in unitati sanitare, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1103/2014

Formulare, asistență socială

--

DISPOZIŢIA Nr. 114/31 august 2020  - privind aprobarea Procedurii privind modalităţile de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional (S.N.S.E.D.) la nivelul Comunei Glodeni.

ROVIGNIETA - LEGEA 448/2006 ART. 28 care a fost modificat de pet. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015 (in detaliu in PDF)