Scurtă prezentare a proiectului

Denumirea obiectivului:

„Înfiinţarea şi dotarea centrului de zi şi implementarea unor programe sociale pentru copii de etnie romă din comuna Glodeni, judeţul Mureş „ finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014

Mai multe articole...