1 post vacant de mediator sanitar în cadrul Compartimentului autoritate tutelară, asistență socială și stare civilă , 1 post vacant de consilier de reintegrare în cadrul Compartimentului autoritate tutelară, asistență socială și stare civilă și 1 post de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență SVSU, în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și serviciul voluntar pentru situații de urgență al aparatului de specialiate al Primarului comunei Glodeni, județul Mureș

Mai multe informatii: 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR depuse pentru concursul din perioada de 22.03.2023 -27.03.2023 în vederea ocupării a 3 posturi contractuaale