• Lista proiectelor depuse pentru domeniul cultura, in anul 2018 de catre asociatiile si fundatiile romane, organizatii neguvernamentale fara scop patrimonial din Comuna Glodeni - neconforme cu cerintele ghidului solicitantului - DESCARCARE IN FORMAT PDF
  • Lista subventiilor acordate din bugetul Comunei Glodeni pentru proiectele depuse in anul 2018 pentru programele / proiectele si actiunile culturale de asociatiile, fundatiile romane cu personalitate juridica - DESCARCARE IN FORMAT PDF

Solicitantul câștigător este rugat să se prezinte pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila incepand cu data de 11 iunie 2018.