Autoritatea contractantă, Comuna Glodeni, persoana juridica romana cu sediul în localitatea Glodeni, Nr. 133, Telefon/Fax : 0265-338112, 0265-338256, Judeţul Mureș, România, Cod Unic de Înregistrare 4322734, va invita sa participaţi, prin depunerea de oferte, în vederea achiziţionării prin cumpărare directa de: Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpâni, in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea specificaţiilor din caietul de sarcini anexat.

Anunt in format PDF

Caietul de sarcini in format PDF