Primăria Comunei Glodeni anunță comunitatea locală asupra derulării de către Asociaţia "The Better Making Organization" a proiectului "NEETs do it”, proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general! al proiectului vizează creșterea ocupării, precum și îmbunătăţirea nivelului de competenţe pentru tineri NEETSs.

Pentru mai multe detalii va rugam sa descarcati forma PDF.