În conformitate cu prevederile art. 7 al legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria comunei Glodeni supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului local al comunei Glodeni referitor la "Proiectul de hotarare Privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexeaza anual pe baza ratei de inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2023"