Proiect de hotărâre Nr. 85/30 decembrie 2021 - pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeni pe anul 2022

În conformitate cu prevederile art. 7 al legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria comunei Glodeni supune dezbaterii publice Anexa la proiectul de Hotărâre a Consiliului local al comunei Glodeni referitor la Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Glodeni pe anul fiscal 20 22