În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, Primăria comunei Glodeni supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului local al comunei Glodeni referitor la ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 al HCL nr. 74/26.11.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Glodeni, pentru anul 2021”.