Obiectul achizitiei il constituie achizitia de "Servicii de paza si protectie, pentru satele apartinand comunei Glodeni: Glodeni, Paingeni, Pacureni, Moisa si Merisor" cod CPV 79713000-5 Servicii de paza.

Pentru mai multe informatii, va rog sa-l accesatii documentele mai jos:

- Anunt de participare achizitie servicii de paza
- Caiet de sarcini
Fisa de date
- Modele de formulare