Obiectul achiziţiei îl constituie achiziţia de „Servicii de pază, protecţie si patrulare, pentru satele aparţinând comunei Glodeni: Glodeni, Păingeni, Păcureni, Moisa și Merișor", cod CPV 79713000-5 - Servicii de pază, 79715000-9 Servicii de patrulare.

Pentru mai multe informatii, va rog sa-l accesatii documentele mai jos:

- Anunt de participare achizitie servicii de paza
- Caiet de sarcini
Fisa de date
- Modele de formulare