Dispozitia nr. 162/04.07.2019 - privind desemnarea doamnei Kiss Kinga pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii nasterii copilului parasit in unitati sanitare, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1103/2014

--

DISPOZIŢIA Nr. 114/31 august 2020  - privind aprobarea Procedurii privind modalităţile de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional (S.N.S.E.D.) la nivelul Comunei Glodeni.

ROVIGNIETA - LEGEA 448/2006 ART. 28 care a fost modificat de pet. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015 (in detaliu in PDF)

Cum poți să ieși de sub interdicție? Material informativ bazat pe noile prevederi aduse de Legea 140/2022

Comunicarea in instanta cu persoane cu dizabilitati

Asistenta acte juridice

Campania pe tema Vaccinarea - promovarea vaccinărilor de rutină pentru copii - ce se va derula in luna aprilie 2023.