ANUNŢ DE ATRIBUIRE privind contractul de Servicii de dirigintie de santier în cadrul proiectului "Înființarea și dotarea centrului de zi și implementarea unor programe sociale pentru copii de etnie romă din comuna Glodeni, județul Mureș".

1. Achizitor: Comuna Glodeni – județul Mureș
2. Procedura de atribuire: achiziţie directă
3. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
4. Clasificare CPV: 71520000-9
5. Numărul de oferte primite: 1
6. Denumirea ofertantului câştigător: S.C. NOMIS S.R.L.
7. Valoarea contractului: 6.990,00 lei, fara TVA.
8. Data atribuirii contractului: 13.01.2015