Denumirea obiectivului:

„Înfiinţarea şi dotarea centrului de zi şi implementarea unor programe sociale pentru copii de etnie romă din comuna Glodeni, judeţul Mureş „ finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014

BENEFICIAR: COMUNA GLODENI

AMPLASAMENT: Sat.Glodeni, comuna Glodeni , Jud .Mures

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL : Terenul pe care urmeaza a se construi centrul de zi este situat in intravilanul comunei GLODENI, sat GLODENI, este in domeniul privat al comunei GLODENI si este in proprietatea Comunei GLODENI pe o suprafata de 17.211 mp.
Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Comuna GLODENI din judeţul Mures, el fiind promotorul proiectului, în parteneriat cu Grupul de iniţiativă "Romii din comunitatea Serbia, comuna Glodeni” şi Şcoala Gimnazială ”Adorjáni Károly”.

Obiectivele generale ale proiectului:
Proiectul are drept scop reducerea decalajului social şi economic între comunitatea romă “Serbia” şi restul comunităţii din satul Glodeni. Centrul de zi şi anexele vor fi locul activităţilor integrate adresate copiilor şi părinţilor din comunitatea romă. Activităţile preconizate vor viza în mod special prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, ajutarea copiilor aflaţi în situaţii de risc, activităţi de tip “ after school ”, activităţi sportive şi de recreaţie.

PARTENER: Şcoala Gimnazială „Adorjáni Károly” și Grupul de iniţiativă: „Romii din comunitatea Serbia, comuna Glodeni”.

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 13 noiembrie 2014 – 30 aprilie 2016.