Pentru derularea proiectului „Înființarea și dotarea centrului de zi și implementarea unor programe sociale pentru copii de etnie romă din comuna Glodeni, județul Mureș” , proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria Comunei Glodeni invită pe operatorii economici interesați să participe la atribuirea contractului de „Servicii de elaborare Proiect tehnic și asistență tehnică” pentru proiectul „Înființarea și dotarea centrului de zi și implementarea unor programe sociale pentru copii de etnie romă din comuna Glodeni, județul Mureș”.

Valoare estimata a contractului este de 18.903,23 lei, fără TVA.

Documentația de atribuire stă la dispoziția celor interesați la sediul Primăriei Glodeni.

Data depunerii ofertelor: 23.12.2014 ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la adresa Beneficiarului, Primăria Glodeni, nr.133, județul Mureș, tel/fax +40-265-338112, persoana de contact d-ra Banga Monika - Coordonator de proiect.