COMUNA GLODENI, titular al proiectului ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Glodeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Glodeni”, propus a fi amplasat în jud.Mureş, comuna Glodeni, sat Glodeni, CF nr.52433”.

Anunt in format PDF