Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă despre faptul că în data de 03.04.2023, a inteat în vigoare Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 827/23.03.2023, cu privite la aprobărea Ghidului de finanţare a Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente şi/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloăce asemănătoare permise de lege, în vederea diminvătii conflictelor şi reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice.

Totodată, vă transmitein faptul că detaliile despre deschiderea sesinunii de finanțare a Programului mai sus menţionat pot fi accesate pe'pagina de web a Administrației Fondului pentru Mediu, în următorul link: https://afim:ro/garduri_electrice.php

Anunt in format PDF