Anunț concurs pentru 2 posturi contractuale pe perioadă nedeterminată.

- 1 funcție publică de execuție pe perioadă nedeterminată de consilier clasa I grad profesional debutant în cadrul compartimentului autoritate tutelară, asistență socială și stare civilă

- 1 funcție publică de execuție temporar vacantă de inspector clasa I grad profesional asistent în cadrul compartimentului financiar contabil, resurse umane și salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glodeni, județul Mureș

Mai multe informatii: 

Anunt concurs nr. 1986/02.03.2023.

Formularul de inscriere

Adeverinta

Declaratie propria raspundere