În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) şi art.618 alin.(22) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

COMUNA GLODENI, JUDEŢUL MUREŞ ORGANIZEAZĂ EXAMEN

pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeni după cum urmează:
- consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului autoritate tutelară „ asistenţă socială și stare civilă (1 post);
- consilier, clasa Î, grad, profesional principal, în cadrul Compartimentului financiar contabil resurse umane şi salarizare (1 post).

Pentru mai multe detalii va rugam sa descarcati forma PDF