Proiectul "Înființarea și dotarea centrului de zi și implementarea unor programe sociale pentru copii de etnie romă din localitatea Glodeni, județul Mureș" în perioada implementării a avut drept scop înființarea (construirea unei clădiri noi) și dotarea unui centru de zi amplasat pe un teren alocat de Comuna Glodeni, precum și reducerea decalajului social și economic între comunitatea romă "Serbia" și restul comunității din satul Glodeni.

Activităţile derulate cu cei 244 beneficiari copii cu vârsta cuprinsă între 3-14 ani au fost creșterea nivelului de conștientizare a nevoii de a beneficia de educație, reducerea analfabetismului în rândul comunității rome, reducerea abandonului școlar, promovarea unei vieți sănătoase, sigure, decente și demne, activități de dezvoltarea competențelor de joacă pentru preșcolari, activități tip after school pentru copii cu probleme în învățat.

În perioada implementării s-au organizat activităţi pentru adulţi, părinţii copiilor beneficiari al proiectului, care au vizat ca teme precum formarea unui stil de viaţă sănătos, igiena personală, dentară, bolile contagioase, cele cu transmitere sexuală, importanţa vaccinării, riscurile diabetului, hiepertensiunea, planificarea familială, riscurile consulmului de alcool şi droguri.

Începând cu data de 1 septembrie 2016 proiectul a intrat în perioada de sustenabilitate pe a perioadă de 5 ani, perioadă în care se vor desfăşura activităţi de acelaşi tip ca şi îm perioada de implementare.

În cadrul proiectului vor presta activităţi educaţionale 3 cadre didactice. Considerăm că activităţile prestate au fost benefice pentru beneficiari.