In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, PRIMARIA COMUNEI GLODENI supune dezbaterii publice a proiectului de Hotarare al Consiliului local al Comunei Glodeni, referitor la stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2020.

Anunt: Descarcare in format PDF

Proiectul de hotarare: Descarcare in format PDF

Anexa: Descarcare in format PDF