Se aduce la cunostinta publica, in conditiile art 7. alin.(2) din legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,modificata si completata prin Lege nr. 281/2013, vca in luna aprilie urmeza sa se supuna dezbaterii autoritatii publice locale deliberative un proiect de act administrativ normativ privind aprobarea Regulamentului privind conditiile in care se realizeza accesul furnizorului de retele de comunicatii electornice pe domeniul public al comunei Glodeni, in baza expunerii de motive si documentatiei aferente, proiect care se posteaza pe site-ul institutiei www.primariaglodeni.ro , dupa acest anunt.

Anunt: Descarcare in format PDF

Proiectul de hotarare cu anexe:  Descarcare in format PDF