În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul inspector Demeter Agnes Ildiko am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 1169/31.05.2024