În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili înscriși în tabelul nominal anexat prezentului anunț. 

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Nr. 1168/31.05.2024 (PDF)