Potrivit art.103 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistenţă în vederea completării şi/sau depunerii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a A.N.A.F.

Persoana desemnată de Primaria Glodeni pentru îndrumarea și acordarea asistenței cu privire la completarea Declarației unice, la înregistrarea în Spațiul Privat Virtual și pentru transmiterea Declarației unice prin mijloace electronice, este Demeter Agnes Ildiko, tel. 0265.338.112 int.14.

Lista persoanelor care trebuie să depună Declarația unică se găsește la sediul Primariei Glodeni sau accesând următorul pdf.

Termenul limită de depunere a Declaratiei unice în anul 2021 este 25 mai.