In conformitate cu prevederile Art 7. al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria comunei Glodeni supune dezbaterii publice a proiectului de Hotarare al Consiliului local al Comunei Glodeni, referitor la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeni pe anul fiscal 2019

Anunt: Descarcare in format PDF

Proiectul de hotarare:  Descarcare in format PDF

Anexe:
Anexa 1, Bugetul detaliat la venituri - in format PDF
Anexa 2, Bugetul detaliat la venituri - in format PDF
Anexa 3, Bugetul detaliat la venituri - in format PDF