In conformitate cu prevederile art 7. alin.(2) din legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Comunei Glodeni supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare a Consiliului Local al Comunei Glodeni referitor la rectificarea Bugetului de venituri si chetuieli al Comunei Glodeni pe anul fiscal 2019

Anunt: Descarcare in format PDF

Proiectul de hotarare:  Descarcare in format PDF

Anexa 1:  Descarcare in format PDF

Anexa 2:  Descarcare in format PDF

Anexa 3:  Descarcare in format PDF