privind aprobarea avizarii planului de situatie pentru obiectivul "INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BROADBAND IN JUDETUL MURES, UAT GLODENI", in vederea obtinerii Receptiei Tehnice la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara