privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie - mai - iunie 2020