Primaria comunei Glodeni

RELAŢII CU PUBLICUL – REGISTRATURA: URBAN KATALIN referent

ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 

 • KISS KINGA – consilier
 • MOZES ORSOLYA – consilier, responsabil urbansim
 • SARDI RODICA TATIANA – consilier romi

FOND FUNCIAR:

 • NAGY SZ. ILONA – referent agricol
 • MIKLOS KATALIN – referent agricol
 • ING. SZEKELY FERENC – inspector, responsabil SVSU

FINANCIAR – CONTABILITATE, RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE

 • EC. BOGA ANA – consilier
 • BANGA MONIKA – inspector, delegat stare civilă
 • RADU KATALIN – contabil rol
 • SANTA MARIA – responsabil resurse umane – salarizare
 • NAGY ENIKO - casier