ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă (subvenţii) din bugetul public al comunei Glodeni structurilor sportive de drept privat, asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi persoanelor fizice din comuna Glodeni care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică

  1. Autoritatea contractantă: Consiliul lcoal al comunei Glodeni, cu sediul în sat Glodeni, judeţul Mureş, codul fiscal 4322734, telefon 0265/338112, fax 0265/338256, web www.primariaglodeni.ro şi e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  1. Reglementări legale privind finanţarea nerambursabilă 

  • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.84/2008

  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006. 

3. Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt: "Promovarea sportului de performanţă" şi "Sportul pentru toţi". 

4. Suma aprobată pentru anul 2014 este de 3.000 lei, conformHotărârii Consiliului local al comunei Glodeni, judeţul Mureş nr.5/2014. 

5. Durata finanţării: anul 2014 

6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi formulare poate fi accesată pe site-ul Consiliului local al comunei Glodeni, judeţul Mureş, www.primariaglodeni.ro sau se poate procura de la sediul Consiliului local al comunei Glodeni, judeţul Mureş, persoană de contact: Banga Monika - secretar al comisiei, telefon 0265-338112. 

7. Solicitantul va depune documentaţia prevăzută de Ghidul solicitantului la registratura Consiliului local al comunei Glodeni, judeţul Mureş , până la data de 16 mai 2014, orele 12.00. 

8. Evaluarea şi selecţia persoanelor juridice şi persoanelor fizice care au depus proiecte în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare a structurilor sportive de drept privat, asociaţiilor de sport judeţene şi persoanelor fizice din comuna Glodeni care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică, constituită prin hotărâre a Consiliului local al comunei Glodeni. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, Comisia de evaluare şi selecţionare, va afişa pe site-ul Consiliului local al comunei Glodeni www.primariaglodeni.ro rezultatul selecţiei precum şi fondurile propuse a fi alocate.

Primar, ing. Kozma Barna