• Lista proiectelor depuse in anul 2018 de catre unitatile de cult din Comuna Glodeni apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania - neconforme cu cerintele ghidului solicitantului - DESCARCARE IN FORMAT PDF
  • Lista subventiilor acordate din bugetul Comunei Glodeni pentru proiectele depuse in anul 2018 de unitatile de cult din Comuna Glodeni apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania - DESCARCARE IN FORMAT PDF

Solicitantul câștigător este rugat să se prezinte pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila incepand cu data de 11 iunie 2018.