ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial, precum şi a persoanelor fizice autorizate, care organizează programe, proiecte şi acţiuni în domeniul cultural şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar din bugetul public al comunei Glodeni

Documente: