Általános célkitűzések:

A "Szerbia" Nappali Foglalkoztató Központ építése és berendezése, valamint szociális programok biztosítása roma nemzetiségű gyermekek számára, Marossárpatakon, Maros megyében" pályázat finanszírozása a LOCAL kiírás keretében, a RO10 "Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, valamint helyi és regionális kezdeményezések az egyenlőtlenségek csökkentésére és a társadalmi befogadás elősegítésére" programon belül, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében történik.

KEDVEZMÉNYEZETT: Marossárpatak község

HELYSZÍN: Marossárpatak község, Maros megye

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A PROJEKTRŐL: A terület, ahol megépítésre kerül a Nappali foglalkoztató központ, Marossárpatak község belterülete, Marossárpatak falu saját tulajdona, egy 17,211 nm-es beltelek. A felelős szervezet a projekt végrehajtásában Marossárpatak község, Maros megye, aki mint a projekt promótere a feladatot partnerségben a kezdeményező marossárpataki "Szerbia" roma közösség csoporttal az "Adorjáni Károly" Általános Iskolával végzi el.ű

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSE: A pályázat általános célja a a „Szerbia” közösségben élő közösség és a település többi lakója közötti társadalmi és gazdasági eltérés csökkentése, a nappali foglalkoztató központ építése és berendezése által és integrált tevékenységek lebonyolításával. Célunk a roma és a többi lakós közötti szociális és kulturális eltérések csökkentése, amelyeket a vidéken egyre fokozódó gazdasági problémák eredményeztek, és a társadalmi és kulturális elszigetelődés csökkentése a falusi környezetből származó roma gyermekek a tanulmányi folyamathoz való hozzáférésének biztosítása által.

PARTENER: „Adorjáni Károly” Általános Iskola és a "Szerbiai roma közösség, Marossárpatak” helyi akciócsoport.

PROJEKT PERIÓDUSA: 2014 November 13 – 2016 Április 30.